انصار آل محمد(ص)

انصار آل محمد(ص)

انصار آل محمد للرد علی النواصب

طبقه بندی موضوعی

ابن تیمیه حرانی ، متوفای 728هـ ، یکی از  تئوریسین‌های اصلی وهابی‌ها به شمار می‌رود که برای نخستین بار افکار باطل بنی امیه را در باره توسل، تبرک ، شفاعت ، استغاثه، زیارت قبور، نوحه خوانی و... علنی کرد و برای اثبات آن‌ها کتاب نوشت و تبلیغ کرد.
علمای اهل سنت وقتی متوجه شدند که او لجوج‌تر از آن است که با استدلال و منطق قانع شود و دست از تبلیغ افکار باطلش بردارد، وی را به زندان انداختند و تا آخر عمر در حبس بود و در همان جا نیز از دنیا رفت.
از آن جایی که زندان‌های آن زمان از نظر بهداشت و نظافت، وضعیت خوبی نداشتند، ابن تیمیه را چنان شپش زده بود که مردم نمی‌توانستند نزدیک جنازه او شوند .
به همین خاطر مجبور شدند، ریسمانی را به ماده جیوه آغشته کنند و روی جنازه او بیندازند تا مردم از شر شپش های او در امان باشند.
پیروان ابن تیمیه ، هر نوع توسل، تبرک، طلب شفاعت از اموات و ... همچنین زیارت قبور، ختم کلام الله مجید براى مردگان را شرک، بدعت و حرام دانسته و شیعیان را به خاطر اعتقاد به این موارد تکفیر می‌کنند و گمراه می‌شمارند؛ اما وقتى به سیره عملى خود آن‌ها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که خود آن‌ها عملاً همه این موارد را قبول دارند و در انجام آن مقید هستند.
ابن کثیر سلفى اموى در کتاب البدایة والنهایة در شرح حال ابن تیمیه می‌نویسد:
وحضر نساء کثیرات بحیث حزرن بخمسة عشر ألف امرأة غیر اللاتی کن على الاسطحة وغیرهن الجمیع یترحمن ویبکین علیه فیما قیل وأما الرجال فحزروا بستین ألفا إلى مائة ألف إلى أکثر من ذلک إلى مائتی ألف وشرب جماعة الماء الذی فضل من غسله واقتسم جماعة بقیة السدر الذی غسل به ودفع فی الخیط الذی کان فیه الزئبق الذی کان فی عنقه بسبب القمل مائة وخمسون درهما وقیل إن الطاقیة التی کانت على رأسه دفع فیها خمسمائة درهما وحصل فی الجنازة ضجیج وبکاء کثیر وتضرع وختمت له ختمات کثیرة بالصالحیة وبالبلد وتردد الناس إلى قبره أیاما کثیرة لیلا ونهارا یبیتون عنده ویصبحون ورؤیت له منامات صالحة کثیرة ورثاه جماعة بقصائد جمة ... .
زنان بسیارى در (تشییع جنازه ابن تیمیه) حاضر شده بودند که حدود پانزده هزار نفر تخمین زده می‌شدند؛ البته غیر از آن‌هائى که بر بالاى بام‌ها بودند، همه این زنان براى این تیمیه طلب رحمت می‌کردند و برایش گریه می‌کردند . اما مردان از شصت هزار نفر تا صد و یا دویست هزار نفر تخمین زده می‌شدند .
عده‌اى از تشییع کنندگان از باقى مانده آب غسل ابن تیمیه، نوش جان کرده و باقى مانده سدر را که با آن جنازه را شسته بودند، بین خودشان تقسیم کردند.
و نیز ریسمانى را به جیوه آغشته کرده و به گردن او براى دفع شپش‌هایش انداخته بودند، به یک صد و پنجاه درهم خریدند. همچنین گفته‌اند که طاقیه (نوعى کلاه) او را که بر سرش بوده، به پانصد درهم خریدند.
در تشییع جنازه گریه، زارى و ناله‌هاى زیادى سر داده شد و در صالحیه و شهر چندین قرآن براى او ختم کردند، مردم روزهاى زیاد و شبانه روز براى زیارت قبر او می‌آمدند و در کنار قبر او بیتوته کرده و تا صبح می‌ماندند، خواب‌هاى خوب زیادى براى او دیدند و جماعتى در رثاى او شعر سرودند.

البدایة والنهایة، ج 16، ص 210.

 
 
 
 
 
 
 


و سراج الدین أبو حفص بزاز حنبلی در کتاب الأعلام العلیۀ فی مناقب إبن تیمیه می‌نویسد:
قالوا : وازدحم من حضر غسله من الخاصة والعامة على الماء المنفصل عن غسله حتى حصل لکل واحد مهم شیء قلیل.
ثم أخرجت جنازته فما هو إلا أن رآها الناس فأکبوا علیا من کل جانب . کل منهم یقصد التبرک بها.

گفته‌اند: کسانی که در غسل ابن تیمیه حاضر بودند ؛ چه از بزرگان و چه از عوام، برای خوردن آب غسل ابن تیمیه که از بدن او می‌ریخت ، ازدحام کردند؛ تا به هر کدام از آن‌ها چیز کمی از آن آب برسد.
سپس جنازه را خارج کردند، هنگامی که مردم جنازه را دیدند، خود را از هر طرف روی جنازه انداختند و هدف تمام آن‌ها تبرک به جنازه ابن تیمیه بود.

الأعلام العلیة فی مناقب إبن تیمیه ، ص617 -618
 
 
 
 


محمد بن احمد مقدسى در کتاب العقود الدریة من مناقب شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة علاه بر نقل مطلب ابن کثیر اضافه می‌کند که مردم دستمال‌ها و عمامه‌هاى خود به منظور تبرک روى جنازه او می‌انداختند و همچنین زنان مردان، جنازه ابن تیمیه را به عنوان تبرک می‌بوسیدند:
وحضر جمع إلى القلعة فأذن لهم فی الدخول وجلس جماعة قبل الغسل وقرأوا القرآن وتبرکوا برؤیته وتقبیله ثم انصرفوا جماعة من النساء ففعلن مثل ذلک ثم انصرفن
واقتصر على من یغسل ویعین فی غسله فلما فرغ من ذلک أخرج وقد اجتمع الناس بالقلعة والطریق إلى جامع دمشق وامتلأ الجامع وصحنه والکلاسة وباب البرید وباب الساعات إلى اللبادین والفوارة
وحضرت الجنازة فی الساعة الرابعة من النهار أو نحو ذلک ووضعت فی الجامع والجند یحفظونها من الناس من شدة الزحام وصلى علیه أولا بالقلعة تقدم فی الصلاة علیه الشیخ محمد بن تمام ثم صلى علیه بجامع دمشق عقیب صلاة الظهر وحمل من باب البرید واشتد الزحام وألقى الناس على نعشه منادیلهم وعمائمهم للتبرک ...
وحضرها نساء کثیر بحیث حزرن بخمسة عشر ألفا ... .
جماعتى از مردم جلوى قلعه (اى که ابن تیمیه در آن زندانى بود) جمع شده بودند، به همه آن‌ها اجازه ورود داده شد، جماعتى از مردم قبل از غسل ابن تیمیه در آن جا نشسته بودند و قرآن می‌خواندند و به دیدن جنازه و بوسیدن او تبرک می‌کردند؛ سپس جماعتى از زنان نیز همین کار را انجام دادند (با بوسیدن و دیدن ابن تیمیه تبرک کردند) و سپس بازگشتند.
خیلى زود او را غسل دادند و به یکدیگر براى این کار کمک کردند؛ بعد از پایان غسل دادن خارج شدند؛ در حالى که جماعى از مردم در قلعه و مسیر مسجد جامع دمشق جمع شده بودند و خود مسجد جامع ، صحن، ایوان، دروازه برید و دروازه ساعت و ... از مردم مملو شده بود.
جنازه را در ساعت چهار بعد از ظهر آوردند و در مسجد جامع گذاشتند؛ در حالى که نیروهاى انتظامى جنازه را از مردم و شدت ازدحام آن‌ها حفاظت می‌کردند. بار او در قلعه به جنازه او نماز خواندند و شیخ محمد بن تمام بر دیگران سبقت گرفت؛ سپس در مسجد جامع و پس از نماز ظهر بر جنازه‌اش نماز خواندند و از دروازه برید او را حمل کردند؛ در حالى ازدحام زیادى شده بود، مردم بر جنازه او دستمال‌ها و عمامه‌هاى خود را به منظور تبرک می‌انداختند .. .
العقود الدریة من مناقب شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة ، 226-227
 
 

 
و محمد بن أحمد بخاری در کتاب القول الجلی فی ترجمه ابن تیمیه الحرانی تنها بحث تبرک مردم به بوسیدن جنازه ابن تیمیه را مطرح کرده است:
وجلس جماعة عنده قبل الغسل وقرأوا القرآن وتبرکوا برؤیته وتقبیله وحضر جماعة من النساء ففعلن مثل ذلک ثم انصرفن.
گروهی قبل از غسل در کنار جنازه او نشیتند، قرآن خواندند و با دیدن و بوسیدن جنازه او تبرک جستند. گروهی از زنان نیز حاضر شدند و همین کار را انجام دادند و سپس برگشتند.
القول الجلی ، ص40
 


 


*************
بلی ، پیروان ابن تیمیه به ریسمان شپش و کلاه ابن تیمیه تبرک می‌کنند؛ اما تبرک به آثار پیامبر خدا صلى الله علیه وآله و خاندان پاکش را شرک می‌دانند!!!
آب غسل ابن تیمیه که از جنازه او می‌ریخت را می‌خورند؛ اما خوردن غذای نذری امام حسین علیه السلام را حرام اعلام می‌کنند.
براى زیارت ابن تیمیه از سر شب تا صبح بیتوته می‌کنند؛ اما زیارت قبر اشرف مخلوقات خداوند را شرک و بدعت می‌دانند!!!
زنان و مردانشان جنازه ابن تیمیه را به عنوان تبرّک می‌بوسند؛ اما بوسیدن ضریح و مطهر پیام‌آور خدا و اهل بیت پاک او را بدعت و شرک می‌دانند!!!
عمامه و دستمال‌هاى خود را به جناز ابن تیمیه متبرک می‌کنند؛ اما اگر یک شیعه همین کار با ضریح رسول خدا صلى الله علیه وآله انجام دهد، او به شدت کتک زده و مشرک می‌خوانند!!!

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی